Styrelsemedlemmarna

Om oss

Att bo i en bostadsrättsförening handlar om samarbete och ansvar för sitt boende. För att föreningen ska fungera krävs engagemang från alla medlemmar.


Styrelse, valberedning, revisorer består av dina grannar som väljer att spendera en del av sin tid åt att göra ditt boende bättre och tryggare.


Valberedningen utses av ordinarie föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Kontakta valberedningen om du har förslag på lämpliga personer eller om du själv vill åta dig något genom att maila på valberedning@brfnorregard.se